אודות

עיריית עפולה מטפחת ותמשיך לטפח שמירה על סביבה נקייה  ובריאה, ריאות ירוקות ברחבי העיר ולרווחת התושבים.

המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית עפולה פועלת להפחתת זיהום האוויר הן ממפעלים כמו גם מטרדי ריח וזאת במספר מישורים  כגון- פעילות לחינוך סביבתי בגני ילדים בתי ספר ובקהילה, עידוד נסיעה ברכב ציבורי וסלילת שבילי אופניים, מקדמת את הבנייה הירוקה מול קבלני הבנייה, הציבה ופועלת להציב מתקנים נוספים להפרדת פסולת במקור ומחזורה, מפקחת על שידורי  אנטנות הסלולר בעיר ורמות הקרינה, עורכת מדידות קרינה מרשת החשמל במוסדות החינוך ופעלה להורדת רמות הקרינה ומבצעת מעקב ופיקוח, מפעילה קבלני הדברה בשטחים ציבוריים, מספקת מענה ואוכפת כנגד מטרדי רעש, מקיימת הדרכות ומעודדת להטמעת הקיימות, שמירה על משאבי טבע, הסמכת בתי ספר וגני ילדים לירוקים.

הטיפול בכאלף עסקים טעוני רישוי בעיר, הובלת תהליכים לקידום הנפקת רישיונות עסק ועמידה בתנאי הרישיון, פעולות אכיפה נגד מפרי חוק רישוי עסקים, צמצום מספר העסקים שפועלים ללא רישיון עסק, הדרכה וסיוע לעסקים מול גורמי הרישוי.