איכות אויר

המשרד להגנת הסביבה הציב תחנות ניטור ברחבי הארץ וגם בעיר עפולה. תחנת הניטור משדרת וקולטת נתוני זיהום אויר ומעבירה נתונים בזמן אמת ושוטף דרך אתר המשרד להגנת הסביבה.

מערך הניטור בודק ריכוזי מזהמים כגון חלקיקי אבק, תמציות,  תחמוצת גופרית, פחמן דו חמצני ואוזון.

בנוסף לתחנת ניטור הממוקמת מעל גג ביס' תיכון אמית יהודה, מוצבת תחנה נוספת של חברת חשמל  בסמוך לאזור התעשייה אלון תבור.

לעיתים ובהתאם לפניות, מוצבת ניידת ניטור אויר של המשרד להגנת הסביבה למשך מספר ימים לבדיקת רמת זיהום האוויר מאותו אזור, עסקים מהם נפלטים חלקיקים לאוויר, נמדדים הן ע"י  אותה ניידת והן ע"י חברה חיצונית ובלתי מותנת, כמו כן מבוצעות מדידות ודיגום מארובות, מאותם עסקים ובהתאם לחומרים בהם משתמש העסק נבדקים הפרמטרים: חלקיקים, גזי שריפה, תרכובות אורגניות, הלדים, והלוגנים, מתכות, דיאוקסינים, ופוראנים, ביוגז. אותה ניידת מבצעת ניטור לזיהום אויר גם מרכבים.

דוח ניטור סביבתי פרוטוקול ועדת היגוי- מפעל "פסדים" דו"ח תלונות מטרדי ריח 2015