אסבסט

אסבסט הינו חומר הנכרה במחצבות במדינות שונות בעולם והרכבו כמינרל עשוי סיבים.

בישראל עיבדו וייצרו אסבסט מחומרי גלם שיובאו מחו"ל עד לשנת 1997 במפעל יש אסבסט בעיר נהריה. במפעל יוצרו לוחות אסבסט צמנט לקירוי גגות, יוצרו צינורות מים וביוב, מרזבים, ארובות, אדניות ועוד. בשאריות הפסולת השתמשו לתשתיות לולים ורפתות, חיפוי דרכים וכדומה וזאת בעיקר בישובים הסמוכים לנהריה.

מסיבי האסבסט צמנט יצרו תערובת ששימשה לציפוי בהתזה אסבסט זה נקרא אסבסט פריק ומסוכן במיוחד בעת הפירוק, סיבי אסבסט מסוכנים כאשר משתחררים לאוויר וחודרים למערכת הנשימה ולריאות.

לוחות אסבסט שלמים ותקינים אינם מהווים סכנה לבריאות הציבור.

יש לטפל באסבסט או לסלקו במקרים הבאים:

  1. חלקי אסבסט שבורים או פסולת אבקה- יש לבצע סקר סביבה ולפנות את החומר ע"י קבלן מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה בדרך של נקיטת אמצעי מיגון וזהירות הן לעובדים, הן לסביבה, ואופן הובלת החומר לאתר מאושר. (החומר נקרא אסבסט פריק).
  2. לוחות אסבסט פגומים או שבר קל- ניתן לצבוע את מקום השבר בצבע אפוקסי ובכך למנוע ריחוף סיבים לאוויר.
  3. מומלץ שלא לבצע חיתוך, ניסור, קידוח, אלא במקרים מיוחדים ומחייבים ורק ע"י קבלן מאושר ונקיטת כל אמצעי הזהירות הקבועים בחוק אבק מזיק אסבסט ודרישות המשרד להגנת הסביבה.
  4. פירוק והחלפת לוחות אסבסט צמנט יבוצע ע"י קבלן מאושר ויקבל אישור מהוועדה הטכנית של המשרד להגנת הסביבה, במידה וגודל השטח עולה על 50 מ"ר. הנחיות הוועדה הטכנית לגבי אופן פירוק אסבסט חלות גם על  שטח של 50 מ"ר ומטה.
  5. במידה ונמצא אסבסט פריק, יש לדווח מיד למחלקה לאיכות הסביבה בעירייה או למוקד העירייה 106 בכדי שאותה פסולת תפונה בדרך נדרשת ומחייבת.

 

במהלך חודשים יולי ואוגוסט 2015, הוחלפו 1,200 מ"ר של לוחות אסבסט צמנט מגג היכל התרבות  ע"י קבלן מורשה, בפיקוח ובאישור המשרד להגנת הסביבה.