תכנון בניה ירוקה

התכנון הסביבתי אמור להתייחס ולתת מענה בכל הקשור בפיתוח ובנייה בעיר ומניעה ככל שניתן של מטרדים למיניהם ושמירה על משאבי טבע חשובים כמו קרקע, מים, מערכות אקולוגיות ועוד.

בוועדות תכנון ובנייה נוכח נציג מהמחלקה לאיכות הסביבה על תקן דעה מייעצת. תפקידו של הנציג להתייחס לתוכניות ולהצביע על תיקונים נדרשים לצורך מניעת מטרדי רעש וריח, הזרמת שפכים ופסולת, זיהום קרקע ומי תהום, קרינה חריגה, פליטות מזהמים לאוויר, חשיפה לחומרים מסוכנים, פגיעה במשאבי טבע, בנוף, ובמערכות אקולוגיות ולאפשר סביבה ירוקה.

בשכונת רובע יזרעאל שבעיר נבנו מספר מבנים משותפים בשיטת בנייה ירוקה המאפשרת חדירת אור יום לדירות ומביאה לחיסכון בצריכת החשמל והאנרגיה.
כמו כן, קירות שנבנו מחומרים מבודדים, צמחייה הצורכת מעט מיים מסייעת לבידוד קירות, כיוונים של צל ועוד.

בועדת תכנון ובנייה משתתף נציג של המחלקה לאיכות הסביבה כמייעץ וממריץ להגדלת מספר המבנים בסגנון בנייה ירוקה בעיר.
התקיימה פגישה עם נציג המשרד לאיכות הסביבה האחראי על נושא בנייה ירוקה, התקבלו החלטות בכדי לפנות לקבלנים ולעודד אותם בנושא זה.

המדריך לשיפוץ ירוק