חומרים מסוכנים

פיקוח על עסקים המחזיקים ומשתמשים בחומרים מסוכנים, פיקוח על תנאי רישיון עסק, מקום אחסנה ותנאים, תנאי הובלה ופינוי לאתרים מאושרים.

רשימת כל סוגי החומרים המסוכנים והכמות בק"ג/ליטר, פיקוח על שימוש ודרכי הדברה במקומות הסמוכים למגורים.