תחנות דלק

דלקים שאינם מפוקחים הן באופן אחסונם ושימוש בהם מהווים סיכון לזיהום מי תהום ואויר וכן לסכנת דליקות. כל תחנות הדלק בעיר עפולה מפוקחות ונמצאות במעקב שוטף.

תחנת דלק חדשה תאושר רק לאחר שמולאו כל דרישות גורמי הרישוי ובניהם המשרד להגנת הסביבה.

עובדי המחלקה מבקרים בתחנות בעת הקמתן ומפקחים על תהליך ההקמה ושלבי ביצוע ההנחיות, הדרישות והתנאים שנקבעו לעסק.

בעלי התחנות נדרשים לבצע בדיקות אטימות תקופתיות למכלים ולצנרת ומשטחי התפעול, ניקוז תשטיפים והעברתם למפרידי  דלקים.

התקנת מתקן/גלאי בדופן המכלים לזיהוי דליפת דלקים  (פיאזומטר) בדיקת זיהום קרקע.

תקינות מערכת מישוב אדים, כולל מישוב אדים שתיים בקרבת בתי מגורים.

רשימת התחנות