תעשיה

עיריית עפולה מפקחת ואחראית על  מפעלים ובתי מלאכה רבים  בתחום שיפוטה של העיר בכל מפעל מתבצעת ביקורת אחת לתקופה עפ"י תכנית עבודה מסודרת ונבדקים תנאים ודרכי ייצור ועבודה, פליטות חלקיקים מארובות ורעש.

בעפולה מגוון רחב של חומרים לתעשייה. פיקוח בעסק מתמקד בהיבטים סביבתיים כגון איכות אוויר, רעש, שפכים, זיהום קרקע, פסולת תעשייתית, התייעלות אנרגטית וקרינה, בדיקת היתרי פליטה ורעלים, ליווי תהליכי קליטה וייצור של המפעלים והנחיות בהתאם לדרישות החוק.

בעיר 50 מפעלי תעשייה  ו 138 בתי מלאכה.

טלפון: 04-6484218

רשימת עסקים בעפולה לפי מהות העסק - באחריות מחלקת איכות הסביבה