חודש: פברואר 2017

שומרי הגן- תלמידי כיתות ג' בבית ספר אלומות חונכים את גן הספינה בעפולה עילית ודואגים לטיפוחו. פרויקט חינוכי חדשני לשמירה על המרחבים הציבוריים בעפולה.

תכנית שומרי הגן הינה יוזמה משותפת של המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת הגינון בעיריית עפולה  הן לחינוך סביבתי במוסדות החינוך והן בקהילה ומטרתה לחנך ילדים לאהבת הסביבה, משאבי טבע,   לצמצום מעשה הוונדליזם לרכוש הציבורי. התכנית כוללת שיעורים עיונים וכן פעילות אקטיבית

שומרי הגן- תלמידי כיתות ג' בבית ספר אלומות חונכים את גן הספינה בעפולה עילית ודואגים לטיפוחו. פרויקט חינוכי חדשני לשמירה על המרחבים הציבוריים בעפולה.

תכנית שומרי הגן הינה יוזמה משותפת של המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת הגינון בעיריית עפולה  הן לחינוך סביבתי במוסדות החינוך והן בקהילה ומטרתה לחנך ילדים לאהבת הסביבה, משאבי טבע,   לצמצום מעשה הוונדליזם לרכוש הציבורי. התכנית כוללת שיעורים עיונים וכן פעילות אקטיבית

שומרי הגן- תלמידי כיתות ג' בבית ספר אלומות חונכים את גן הספינה בעפולה עילית ודואגים לטיפוחו. פרויקט חינוכי חדשני לשמירה על המרחבים הציבוריים בעפולה.

תכנית שומרי הגן הינה יוזמה משותפת של המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת הגינון בעיריית עפולה  הן לחינוך סביבתי במוסדות החינוך והן בקהילה ומטרתה לחנך ילדים לאהבת הסביבה, משאבי טבע,   לצמצום מעשה הוונדליזם לרכוש הציבורי. התכנית כוללת שיעורים עיונים וכן פעילות אקטיבית

תלמידי בית ספר מרום מציינים את ט"ו בשבט חג לאילנות, בטבע העירוני של עפולה ונרתמים למאמץ העירוני לשמור על הסביבה

תלמידי כיתות א'- ו' הלומדים בבית הספר היסודי מרום בגבעת המורה ציינו השבוע את ט"ו בשבט. מדריכי קק"ל הגיעו לבית הספר והפעילו את הילדים בפעילות בנושא איכות הסביבה , הילדים מאוד נהנו להכיר וללמוד מושגים חדשים. מנהלת בית הספר, הגב'

תלמידי בית ספר מרום מציינים את ט"ו בשבט חג לאילנות, בטבע העירוני של עפולה ונרתמים למאמץ העירוני לשמור על הסביבה

תלמידי כיתות א'- ו' הלומדים בבית הספר היסודי מרום בגבעת המורה ציינו השבוע את ט"ו בשבט. מדריכי קק"ל הגיעו לבית הספר והפעילו את הילדים בפעילות בנושא איכות הסביבה , הילדים מאוד נהנו להכיר וללמוד מושגים חדשים. מנהלת בית הספר, הגב'

בעיריית עפולה לומדים את עקרונות הפרדת הפסולת

660-0076-22N Afula_modaa_A5 3

מחליפים את המוטמנים בעיר ומסלקים את מפגעי הריח ואת המזיקים

בשנתיים האחרונות, עיריית עפולה יצאה בפרויקט רחב היקף של החלפת הצפרדעים/מכולות אשפה בעיר בפחים מוטמנים בקרקע. בעבר נהגו להשתמש במכולות/ב"צפרדעים" – פחים עיליים ירוקים ופתוחים, אשר משכו אליהם מזיקים ויצרו מפגעי ריח לא נעימים. לאחרונה מתוך רצון לתת מענה הולם