חודש: אפריל 2017

לומדים על הטבע בטבע

בעפולה לומדים על הטבע בטבע, מזה כשנתים מפעילה המחלקה לחינוך סביבתי תוכנית יחודית הפועלת בבתי ספר יסודיים בעיר אשר מטרתה לחבר בין ילדים לבין הטבע המקומי הסובב אותם. מטרת התוכנית הינה לצור אצל הילדים חוויות של הנאה ולחזק אצלם את

פעילות הסברה לפיתוח המודעות הסביבתית של תושבי עפולה- פעילות משותפת של מחלקת איכות הסביבה בעירית עפולה וחברת חשמל באמצעות התוכנית החברתית- קהילתית "נתיב האור

מחלקת איכות הסביבה בעירית עפולה בניהולו של מר יוסי חן רואה חשיבות רבה בחינוך הציבור לשמירה על הסביבה ולפיתוח מודעות של חסכון בשימוש במשאבים. במהלך אירועי צעדת גבעת המורה הוקם דוכן הסברה משותף לעיריית עפולה ולחברת חשמל. מטרת הדוכן היתה