חודש: אוגוסט 2017

הושלמה ההערכות לשנת הלימודים החדשה במחלקת איכות הסביבה

בימים אלה הושלמה תכנית העבודה החינוכית של מחלקת איכות הסביבה בעירית עפולה. בשנת הלימודים הקרובה יעסקו בנושא החינוך הסביבתי במוסדות חינוך רבים בעיר מגן הילדים ועד חטיבות הבינים וכן תתקיימנה פעילויות העשרה לילדים והוריהם במתנסים ובספריה בשיתוף עם מרכז הצעירים.