חודש: ספטמבר 2017

תחל שנה וברכותיה

שנת הלימודים תשע"ח נפתחה והחלו לפעול התכניות החינוכיות בתחום איכות הסביבה וקיימות במוסדות החינוך בעירנו עפולה. במהלך חודשי הקיץ שקדו במחלקת איכות הסביבה בעיריית עפולה על כתיבת תכניות חינוכיות לגני הילדים ובתי הספר, אשר מטרתן לעודד את אהבת הארץ ולסייע