חודש: אוקטובר 2017

אירועי יום הניקיון הבינ"ל בעפולה

בתי הספר היסודיים בעפולה ציינו אתמול את יום הניקיון הבינ"ל באמצעות יציאה החוצה אל השכונות וניקוי השטחים הציבוריים. בית ספר גוונים בחר לצין את היום בעבודה חינוכית מקצועית אשר שלבה תכנים חינוכים מחד גיסא ומאידך בפעילות מהנה שכללה צפיה ברכב