חודש: ינואר 2018

מפרט אחיד רישוי עסקים 2017

טבלת כל הפריטים – עפולה הגדרות אזורי העיר (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) מבנה מגורים – אזור המיועד למגורים בלבד מבנה מגורים עם חזית מסחרית – רחובות: משה שרת, חטיבה 9, הנשיא וייצמן, הרב לוין, ירושלים, ארלוזורוב, הולנד, הרב קירשטיין, ככר עצמאות