חודש: יוני 2018

מחלקת איכות הסביבה מקימת יום שיא לגני ילדים בנושא חינוך לקימות

במסגרת החינוך הסביבתי בעירית עפולה אותו מובילה המחלקה לאיכות הסביבה, פעלה בשנת הלימודים תשע"ח תכנית חינוכית אשר מטרתה לחשוף את הילדים להנאות שקשורות לעולם הטבע, בדומה למשחקים שהמבוגרים זוכרים מילדותם, פעילות בטבע לאיתור הצמחים ומיני בעלי החיים הנמצאים בסמוך לגן,