חודש: ספטמבר 2018

תשע"ט- שנה של חינוך לשמירה על הסביבה בגני החמ"ד עפולה

הגננות של החינוך הממלכתי דתי פותחות שנת לימודים חדשה ומציבות את החינוך הסביבתי כיעד לימודי מועדף.יותר גנים יוסמכו השנה כגנים ירוקים, יותר ילדים יזכו לסיורים בסביבת הגן וכן הגננות תקבלנה הכשרה בתחום. עתיד ירוק בגני החמ"ד בעיר. גננות מערך החינוך