חודש: ינואר 2019

שומרים על גבעת המורה ירוקה ונקיה

בית ספר מרום הממוקם בגבעת המורה ניגש השנה להסמכה כבית ספר ירוק. משמעות ההסמכה היא כי בית הספר מתנהל על פי עקרונות הקיימות ומנסה לצמצם את טביעת כף הרגל האקולוגית שלו, לבזבז פחות משאבים, לצור פחות זבל ולמחזר את הזבל