חודש: ספטמבר 2020

מפסיקים להשתמש בכלים חד פעמים בגני הילדים

בעפולה מחנכים לשמירה על הסביבה כבר בגני הילדים: גני הילדים בעיר יפסיקו את השימוש בכלים החד-פעמיים! בשנים האחרונות עוברת העיר עפולה מהפכה בנושא החינוך לקיימות ולשמירה על הסביבה וכ-30 גנים בעיר כבר הוכרו כגנים "ירוקים". בשנה הקרובה תעשה העיר קפיצת